Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VACLAVIK, J. -- SEHONOVA, P. -- HODKOVICOVA, N. -- VECERKOVA, L. -- BLAHOVA, J. -- FRANC, A. -- MARSALEK, P. -- MAREŠ, J. -- TICHÝ, F. -- SVOBODOVA, Z. -- FAGGIO, C. The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Science of the Total Environment. 2020. zv. 708, č. 15 March, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135082

Originálny názov:
The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Český názov:
Autor:
Josef Vaclavik
Pavla Sehonova
Nikola Hodkovicova
Lenka Vecerkova
Jana Blahova
Aleš Franc
Petr Marsalek
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
František Tichý
Zdenka Svobodova
Caterina Faggio
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Science of the Total Environment
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
708
Číslo periodika v rámci zväzku:
15 March
Rok vydania:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
7
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The worldwide consumption of antidepressants is raising as well as their concentrations in the aquatic environment. This increases the risk of food chain contamination and bioaccumulation in aquatic biota. The aim of this study was to describe a potential risk of sertraline as a pollutant from water environment, wherein rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) has been chosen as the test organism, because predatory fish are on the top of the food chain in the aquatic environment. The effects of foodborne sertraline were tested on rainbow trout during a 28-day toxicity test according to OECD 215 method. Sertraline was incorporated in commercial feed at a dose of 4.4 µg/kg (environmental concentration), 42 µg/kg and 400 µg/kg. The results confirmed that sertraline has a significant effect on fish behaviour, resulting in suppression of the escape reflex and increased resistance to stress. Moreover, increased Fultońs condition factor was found in fish fed with the highest concentration of sertraline. Haematological analysis revealed a statistically significant increase in the number of neutrophilic bands and neutrophil/lymphocyte ratio, and decreased number of lymphocytes. The results of biochemical examination showed a statistically significant decrease in ammonia and lactate concentrations and histological examination revealed changes in gills and caudal kidney. Although sertraline reduces stress in fish, the decline in nonspecific immunity is a risk to fish population stability.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135082
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
09.01.2020 14:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originálny názov:
Science of the Total Environment
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0048-9697
Štát vydavateľa: Holandské kráľovstvo
Miesto vydania: Amsterdam
Vydavateľ: Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands Phone: 31-20-4853757
URL:
http://www.elsevier.com/locate/scitotenv
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
Posledná zmena:
24.01.2013 07:43 (Lenka Baláková)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -