Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAMÁR, S. -- MAYER, A K. -- SCHÖPPER, C. -- MAI, C. Use of basalt scrim to enhance mechanical properties of particleboards. Construction and Building Materials. 2020. zv. 238, č. 30 March, ISSN 0950-0618. URL: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117769

Originálny názov: Use of basalt scrim to enhance mechanical properties of particleboards
Český názov:
Autor: Ing. Samuel Kramár
Aaron Kilian Mayer
Christian Schöpper
Carsten Mai
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Construction and Building Materials
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 238
Číslo periodika v rámci zväzku: 30 March
Rok vydania: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 9
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The particleboard (PB) industry faces a high demand for light, low-cost panels of specific mechanical properties. This may be hard to fulfil because the density and strength of wood are linearly correlated. Use of proper materials and composition, however, may result in panels of a high strength-to-weight-ratio. This allows saving raw wood and energy as the strengthened PB is useful for high-load-bearing application. A promising reinforcing material are basalt fibres. In this study, basalt fibres in the form of a scrim provided reinforcement inside the PB panel. The scrim used had an area weight of 360 g.mMINUS SIGN 2. Four compositions of 18 mm thick PBs and 640 kg.mMINUS SIGN 3 target density were produced using melamine-urea-formaldehyde (MUF) resin as the binder. Basalt scrims were positioned in the core, between the core and surface and in between both surface layers. The scrim used was either dry or additionally impregnated with MUF resin. The best variant proved to be the impregnated scrim placed in the middle of both surface layers. Its modulus of rupture (MOR) and modulus of elasticity (MOE) increased by 119 and 85% compared to the control panels, respectively. The setup also improved internal bond strength, screw withdrawal resistance and thickness swelling. Thus, basalt scrims at the outer positions significantly enhance the strength-to-weight-ratio of PBs.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117769
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 08.01.2020 16:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Construction and Building Materials. Amsterdam: ISSN 0950-0618.

Originálny názov: Construction and Building Materials
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0950-0618
Štát vydavateľa: Holandské kráľovstvo
Miesto vydania: Amsterdam
Vydavateľ: Elsevier
URL: http://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Posledná zmena: 16.12.2014 15:01 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -