Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAUPTVOGL, M. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. -- PAUKOVÁ, Ž. -- KOVÁČIK, M. -- LOŠÁK, T. Phytoremediation Potential of Fast-Growing Energy Plants: Challenges and Perspectives - a Review. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. zv. 29, č. 1, s. 505--516. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/101621

Originálny názov: Phytoremediation Potential of Fast-Growing Energy Plants: Challenges and Perspectives - a Review
Český názov:
Autor: Martin Hauptvogl
Marián Kotrla
Martin Prčík
Žaneta Pauková
Marián Kováčik
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 505
Do strany: 516
Počet strán: 12
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Contamination of soil by toxic elements is a global issue of growing importance due to the increased anthropogenic impact on the natural environment. Conventional methods of soil decontamination possess disadvantages in forms of environmental and financial burdens. This fact leads to the search for alternative approaches of remediation of contaminated sites. One such approach includes phytoremediation. Phytoremediation advantages consist of low costs and small environmental impact. Several fast-growing energy plant species are suitable for phytoremediation purposes. Our article focuses on the phytoremediation potential of energy woody crops of Salix and Populus, and energy grasses Miscanthus and Arundo, which are grown primarily for biomass production. This approach links the environmentally friendly and economically less demanding remediation approach with the production of the local sustainable form of energy that decreases dependency on external energy supplies. Energy plants are able to provide high biomass yields in a short period of time, they are resistant against abiotic stress conditions and have the ability to accumulate toxic substances, thus helping to restore the desirable soil properties. The phytoremediation research is very interdisciplinary in its nature. In order to implement phytoremediation practices together with bioenergy successfully, it is crucial to involve site owners, local people, farmers, technology providers and consultants, remediation experts, sustainability assessors, regulatory agencies and certification bodies, biorefineries, financial sponsors, NGOs and other voluntary organizations. Some disadvantages and challenges of phytoremediation are also indicated.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/101621
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 03.01.2020 10:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485.

Originálny názov: Polish Journal of Environmental Studies
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1230-1485
Štát vydavateľa: Poľská republika
Miesto vydania:
Vydavateľ: HARD Publishing Company
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
Posledná zmena: 10.03.2015 13:49 (prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -