Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZMRHAL, V. -- SLÁMA, P. Current knowledge about interactions between avian dendritic cells and poultry pathogens. Developmental and Comparative Immunology. 2020. sv. 104, č. March, ISSN 0145-305X. URL: https://doi.org/10.1016/j.dci.2019.103565

Originální název: Current knowledge about interactions between avian dendritic cells and poultry pathogens
Český název:
Autor: Ing. Vladimír Zmrhal
Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Pracoviště: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Developmental and Comparative Immunology
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 104
Číslo periodika v rámci svazku: March
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 8
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: In poultry production conditions today, birds are surrounded by viral, bacterial, and parasitic agents. DCs are the main antigen-presenting cells located in tissues of the body, and their role involves recognizing antigen structures, engulfing and processing them, and subsequently presenting antigen peptides on their surface by major histocompatibility complex, where T cells and B cells are stimulated and can begin appropriate cellular and antibody immune response. This unique function indicates that these cells can be used in producing vaccines, but first it is necessary to culture DCs in vitro to identify the principles of their interactions with pathogens. The following review summarizes our current knowledge about avian dendritic cells and their interactions with pathogens. It provides a basis for future studies of these unique cells and their use in vaccine development.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.dci.2019.103565
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.12.2019 13:11 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Developmental and Comparative Immunology. Oxford: ISSN 0145-305X.

Originální název: Developmental and Comparative Immunology
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0145-305X
Stát vydavatele: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání: Oxford
Vydavatel: Elsevier Science Ltd.
URL: https://www.sciencedirect.com/journal/developmental-and-comparative-immunology
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.12.2019 13:11 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -