Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VANĚČKOVÁ, T. -- BEZDĚKOVÁ, J. -- HAN, G. -- ADAM, V. -- VACULOVIČOVÁ, M. Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging. Acta Biomaterialia. 2020. zv. 101, č. 1 January, s. 444--458. ISSN 1742-7061. URL: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2019.11.007

Originálny názov: Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging
Český názov:
Autor: Ing. Tereza Vaněčková, Ph.D.
Ing. Jaroslava Bezděková
Gang Han
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav chemie a biochemie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Biomaterialia
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 101
Číslo periodika v rámci zväzku: 1 January
Rok vydania: 2020
Od strany: 444
Do strany: 458
Počet strán: 15
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Medical diagnostics aims at specific localization of molecular targets as well as detection of abnormalities associated with numerous diseases. Molecularly imprinted polymers (MIPs) represent an approach of creating a synthetic material exhibiting selective recognition properties toward the desired template. The fabricated target-specific MIPs are usually well reproducible, economically efficient, and stable under critical conditions as compared to routinely used biorecognition elements such as fluorescent proteins, antibodies, enzymes, or aptamers and can even be created to those targets for which no antibodies are available. In this review, we summarize the methods of polymer fabrication. Further, we provide key for selection of the core material with imaging function depending on the imaging modality used. Finally, MIP-based imaging applications are highlighted and presented in a comprehensive form from different aspects. Statement of significance: In this review, we summarize the methods of polymer fabrication. Key applications of Molecularly imprinted polymers (MIPs) in imaging are highlighted and discussed with regard to the selection of the core material for imaging as well as commonly used imaging targets. MIPs represent an approach of creating a synthetic material exhibiting selective recognition properties toward the desired template. The fabricated target-specific MIPs are usually well reproducible, economically efficient, and stable under critical conditions as compared to routinely used biorecognition elements, e.g., antibodies, fluorescent proteins, enzymes, or aptamers, and can even be created to those targets for which no antibodies are available.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2019.11.007
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 11.12.2019 09:35 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Biomaterialia. Oxford: ISSN 1742-7061.

Originálny názov: Acta Biomaterialia
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1742-7061
Štát vydavateľa: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto vydania: Oxford
Vydavateľ: Elsevier
URL: https://www.sciencedirect.com/journal/acta-biomaterialia
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 10.12.2019 12:56 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -