Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MENDEL, P. -- SCHIAVO CAPRI, E. -- LALGE, A B. -- VYHNÁNEK, T. -- KALOUSEK, P. -- TROJAN, V. -- HAVEL, L. -- FILIPPI, A. -- BRAIDOT, E. Evaluation of selected characteristics in industrial hemp after phytohormonal treatment. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2020. zv. 57, č. 1, s. 1--7. ISSN 0552-9034. URL: http://www.pakjas.com.pk/papers/3068.pdf

Originálny názov: Evaluation of selected characteristics in industrial hemp after phytohormonal treatment
Český názov:
Autor: Ing. Peter Mendel
Elias Schiavo Capri
Ing. Ajinkya Bharat Lalge
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Ing. Petr Kalousek, Ph.D.
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Antonio Filippi
prof. Enrico Braidot
Pracovisko: Ústav biologie rostlin
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Pakistan Journal of Agricultural Sciences
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 57
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 1
Do strany: 7
Počet strán: 7
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Plant growth and development is significantly influenced by phytohormones - endogenous molecules present naturally in plants. The best known plant hormones are auxins and cytokinins. This study examined the possible effect of externally applied plant hormone analogues (growth regulators): 1-naphthyl acetic acid (NAA) and 6-benzyl aminopurine (BAP) on industrial fibre hemp (Cannabis sativa L., variety Bialobrzeskie). Plants were treated with three different concentrations of NAA (5, 10 and 20 mg/l) and three different concentrations of BAP (10, 25 and 50 mg/l). Morphological and physiological characteristics, such as apical dominance, shoot branching, fibre properties, and flavonoid content were evaluated. The chosen variety of hemp had a significant response to exogenous application of growth regulators, as has been observed with other plant species. Most notably, completely understood and controlled synthetic auxin tretament has a potential to increase the bark fibre yield of hemp.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.pakjas.com.pk/papers/3068.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 19.11.2019 08:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 1Priemer: 5.00        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Pakistan Journal of Agricultural Sciences. Faisalabad: ISSN 0552-9034.

Originálny názov: Pakistan Journal of Agricultural Sciences
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0552-9034
Štát vydavateľa: Pakistanská islamská republika
Miesto vydania: Faisalabad
Vydavateľ: University of Agriculture, Department of Livestock Management
URL: http://www.journals4free.com/link.jsp?l=30548183
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Posledná zmena: 01.04.2014 12:23 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -