Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PEČENKA, J. -- KOCANOVÁ, M. -- BARÁNEK, M. -- GAZDÍK, F. -- RAGASOVÁ, L. -- PEŇÁZOVÁ, E. -- ČECHOVÁ, J. -- BERAN, P. -- EICHMEIER, A. Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria. Crop protection. 2020. sv. 127, č. January, ISSN 0261-2194. URL: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104978

Originální název: Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria
Český název:
Autor: Ing. Jakub Pečenka
Ing. Mária Kocanová
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Ing. Filip Gazdík
Ing. Lucia Ragasová
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D.
Ing. Jana Čechová, Ph.D.
Pavel Beran
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Pracoviště: Mendeleum - ústav genetiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Crop protection
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 127
Číslo periodika v rámci svazku: January
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 5
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: New species-specific PCR primers for detection of bacterium Xanthomonas euvesicatoria, the causal agent of bacterial spot of tomato and pepper, were designed in this work. Developed PCR primer pair ZnDoF/ZnDoR partially targets the coding sequence of Zn-dependent oxidoreductase gene. The primer pair was tested on various bacterial strains including bacteria from the bacterial spot-causing xanthomonads (BSX) group. Designed primers showed to be species-specific for the samples containing DNA of X. euvesicatoria. Specificity of the designed primers was also compared with the primer pairs already published. Subsequently, sensitivity of ZnDoF/ZnDoR primers was determined by ten-fold dilution of standardized sample. Detection capability of developed primers was also investigated on artificially infected pepper plants and seeds collected from bacterial spot-like peppers. Primers proved to be species-specific for in planta and in seed detection as well as to distinguish X. euvesicatoria from other bacterial strains used in this assay.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104978
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 16.10.2019 10:15 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Crop protection. Oxford: ISSN 0261-2194.

Originální název: Crop protection
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0261-2194
Stát vydavatele: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání: Oxford
Vydavatel: Elsevier
URL: http://www.journals.elsevier.com/crop-protection
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Ing. Jitka Dejmalová, Ph.D.
Poslední změna: 05.10.2017 10:54 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -