Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALIS, D. -- HASILOVÁ, K. -- FORBELSKÁ, M. -- VINTR, Z. Reliability modelling and analysis of water distribution network based on backpropagation recursive processes with real field data. Measurement. 2020. zv. 149, č. January, ISSN 0263-2241.

Originálny názov: Reliability modelling and analysis of water distribution network based on backpropagation recursive processes with real field data
Český názov:
Autor: D. Valis
Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Zdeněk Vintr
Pracovisko: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Measurement
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 149
Číslo periodika v rámci zväzku: January
Rok vydania: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 14
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Any water distribution network (WDN) is a key element in critical infrastructure. As time series data mining and modelling are developing apace, these provide promising tools for the research of water resources management. The aim of this article is to explain how incomplete information on the failures in water mains can be used and processed effectively. The data available and under investigation are the truncated failure field data of a regional water distribution network recorded during the last 15 years. We introduce the application of novel, non-trivial dynamic backpropagation recursive time-series models which are later successfully validated by the recorded data. Real field data of a WDN were used while these data were elaborated with a backpropagation Kalman recursor. The results can be used for predicting the reliability of a WDN, or as inputs into a water management system to optimise maintenance, crisis management and emergency planning.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 18.10.2019 09:14 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Measurement. Oxford: ISSN 0263-2241.

Originálny názov: Measurement
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0263-2241
Štát vydavateľa: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto vydania: Oxford
Vydavateľ: Elsevier Science Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 09.08.2019 10:41 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -