Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALIS, D. -- HASILOVÁ, K. -- FORBELSKÁ, M. -- VINTR, Z. Reliability modelling and analysis of water distribution network based on backpropagation recursive processes with real field data. Measurement. 2020. sv. 149, č. January, ISSN 0263-2241.

Originální název: Reliability modelling and analysis of water distribution network based on backpropagation recursive processes with real field data
Český název:
Autor: D. Valis
Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Zdeněk Vintr
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Measurement
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
149
Číslo periodika v rámci svazku:
January
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
14
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Any water distribution network (WDN) is a key element in critical infrastructure. As time series data mining and modelling are developing apace, these provide promising tools for the research of water resources management. The aim of this article is to explain how incomplete information on the failures in water mains can be used and processed effectively. The data available and under investigation are the truncated failure field data of a regional water distribution network recorded during the last 15 years. We introduce the application of novel, non-trivial dynamic backpropagation recursive time-series models which are later successfully validated by the recorded data. Real field data of a WDN were used while these data were elaborated with a backpropagation Kalman recursor. The results can be used for predicting the reliability of a WDN, or as inputs into a water management system to optimise maintenance, crisis management and emergency planning.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
18.10.2019 09:14 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Measurement. Oxford: ISSN 0263-2241.

Originální název:
Measurement
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0263-2241
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Oxford
Vydavatel: Elsevier Science Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.08.2019 10:41 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -