Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠENFELDR, M. -- MADĚRA, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- FIALOVÁ, J. -- KUNDRATA, M. -- RIEGER, V. The Green Roofs and Facades as a Tool of Climate Cooling in the Urban Environment. In: Management of Water Quality and Quantity. Springer Water. Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 39--75. ISBN 978-3-030-18358-5.

Originálny názov: The Green Roofs and Facades as a Tool of Climate Cooling in the Urban Environment
Český názov:
Autor: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Miroslav Kundrata
Vlastimil Rieger
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Management of Water Quality and Quantity
Číslo časti:
Od strany: 39
Do strany: 75
Počet strán: 37
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this monograph chapter is to introduce green facades and green roofs in the Czech Republic. In the beginning, the history and development of green roofs and facades have been outlined; the type of green roofs and ways of facade greening, structures and systemic solutions, protection against slide and drainage have been described; and the functions and benefits of green roofs and facades have been estimated. Next part discusses measurements of the vapor from green roofs and the cooling effect. Finally, the zero carbon facility has been described-example from Brno (Czech Republic)-The Open Gardens. The results from online monitoring have been shown, and the roof and urban heat islands have been discussed.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 02.10.2019 11:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Management of Water Quality and Quantity. Cham: Springer Switzerland, 2020. 409 s. Springer Water. ISBN 978-3-030-18358-5.

Originálny názov: Management of Water Quality and Quantity
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-030-18358-5
Typ vydavateľa: bežný vydavateľský dom
Vydavateľ: Springer Switzerland
Miesto vydania: Cham
Štát: Švajčiarska konfederácia
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku: Springer Water
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán: 409
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 02.10.2019 11:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -