Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROSICKÁ, Z. Safe Landscape as an Ecological Subsystem. In: Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 509--518. ISBN 978-3-030-18592-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_37

Originálny názov:
Safe Landscape as an Ecological Subsystem
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddělení jazykové přípravy
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha:
Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work
Číslo časti:
Od strany:
509
Do strany:
518
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This chapter is dealing with reasonable and friendly coexistence of landscape safety and tourism considering cultural, natural and industrial heritage preservation. Tourism, if carried out landscape-friendly, offers more positives and opportunities for dynamic growth of rural areas. The Czech Republic follows the ICOMOS documents legislation as well as Czech legislation and directives in force covering an extensive spectrum of monument care and preservation related to protection cultural, natural and industrial wealth; the Czech Republic legislation does not forget protection of animals and there are several acts covering this issue as well. Our nature taught that one should never doubt about its victory.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_37
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.08.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18592-3.

Originálny názov:
Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-030-18592-3
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Springer Switzerland
Miesto vydania:
Cham
Štát:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
28.08.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -