Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALINOWSKI, M. -- WOLNY KOŁADKA, K. -- VAVERKOVÁ, M D. -- ADAMCOVÁ, D. -- ZLOCH, J. -- ŁUKASIEWICZ, M. -- SIKORA, A. The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020, s. 743--751. ISBN 978-3-030-13887-5.

Originálny názov: The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes
Český názov:
Autor: Mateusz Malinowski
Katarzyna Wolny Koładka
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Ing. Jan Zloch
Maria Łukasiewicz
Agnieszka Sikora
Pracovisko: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 743
Do strany: 751
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: After the biowaste composting process, not only is wholesome compost or a substance for increasing soil fertility, but also non-composted waste. Non-composted waste is returned to the composting process or is utilized in the recovery process, e.g. in degraded land reclamation. The purpose of the study was to determine the energy potential of composted biowaste. The research was carried out in Composting Plant in Brno on biowaste samples from households supplemented with biochar in the share of 1.5%, 3%, 5% and without the addition of biochar (the control). The analyses included biowaste and the 3 weeks of intensive phase of the composing process. Sampling for analyzes was performed every week for the first three weeks of the process. The samples were divided into those from which it was possible to obtain compost (with granulation below 20 mm) and the process residue that did not meet the requirements for composts (fraction with a particle size of over 20 mm, containing impurities). The study included: moisture content, ash content, carbon content as well as the heat of combustion and calorific value. The research results revealed that the heat of combustion and the calorific value for samples with grains below 20 mm decreased very quickly during the intensive phase of the composting process. Samples with a particle size above 20 mm can be a source of energy for the power industry, due to the heat of combustion above 9 MJ.kgMINUS SIGN 1 (and with the addition of biochar above 10 MJ.kgMINUS SIGN 1), but after prior drying of the waste.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 06.08.2019 07:41 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020. Springer Proceedings in Energy. ISBN 978-3-030-13887-5.

Originálny názov: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-030-13887-5
Vydavateľ: Springer Switzerland
Miesto vydania: Cham
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku: Springer Proceedings in Energy
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 06.08.2019 07:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018). 2018, Funchal.

Originálny názov: 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Funchal
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 06.08.2019 07:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -