Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MALINOWSKI, M. -- WOLNY KOŁADKA, K. -- VAVERKOVÁ, M D. -- ADAMCOVÁ, D. -- ZLOCH, J. -- ŁUKASIEWICZ, M. -- SIKORA, A. The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020, s. 743--751. ISBN 978-3-030-13887-5.

Originální název: The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes
Český název:
Autor: Mateusz Malinowski
Katarzyna Wolny Koładka
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Ing. Jan Zloch
Maria Łukasiewicz
Agnieszka Sikora
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 743
Do strany: 751
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: After the biowaste composting process, not only is wholesome compost or a substance for increasing soil fertility, but also non-composted waste. Non-composted waste is returned to the composting process or is utilized in the recovery process, e.g. in degraded land reclamation. The purpose of the study was to determine the energy potential of composted biowaste. The research was carried out in Composting Plant in Brno on biowaste samples from households supplemented with biochar in the share of 1.5%, 3%, 5% and without the addition of biochar (the control). The analyses included biowaste and the 3 weeks of intensive phase of the composing process. Sampling for analyzes was performed every week for the first three weeks of the process. The samples were divided into those from which it was possible to obtain compost (with granulation below 20 mm) and the process residue that did not meet the requirements for composts (fraction with a particle size of over 20 mm, containing impurities). The study included: moisture content, ash content, carbon content as well as the heat of combustion and calorific value. The research results revealed that the heat of combustion and the calorific value for samples with grains below 20 mm decreased very quickly during the intensive phase of the composting process. Samples with a particle size above 20 mm can be a source of energy for the power industry, due to the heat of combustion above 9 MJ.kgMINUS SIGN 1 (and with the addition of biochar above 10 MJ.kgMINUS SIGN 1), but after prior drying of the waste.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 06.08.2019 07:41 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020. Springer Proceedings in Energy. ISBN 978-3-030-13887-5.

Originální název: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-13887-5
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání: Cham
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku: Springer Proceedings in Energy
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 06.08.2019 07:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018). 2018, Funchal.

Originální název: 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Funchal
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 06.08.2019 07:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -