Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHNEIDER, J. -- BLAHOVÁ, M. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBEROVÁ, I. Water Resources Management Planning in the Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 357--378. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15

Originálny názov: Water Resources Management Planning in the Czech Republic
Český názov:
Autor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Martina Blahová
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo časti:
Od strany: 357
Do strany: 378
Počet strán: 22
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Administration of the basins and watercourses in the Czech Republic is defined by Act No. 254/2001 Coll., on waters (the Water Act). It includes the state administration, administration of the river basins and administration of minor watercourses. It defines the rights and responsibilities of the administrators as well as obligations of the owners of the land on which the watercourse is located and the neighbouring land, and obligations of the owners of the water management works and structures on these plots. Planning in the water sector performed within the hydrological basins is a systematic conceptual activity undertaken by the government. Its purpose is to determine and mutually harmonize public interests of water protection as a component of the environment, to reduce adverse effects of floods and drought, and to ensure sustainable use of the water resources. The chapter briefly summarizes the development of planning in the water sector and presents plans of individual river basins and sub-basins as the basic conceptual documents. Protection against floods also includes the Flood protection strategy and the Flood risk management plans.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 10.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originálny názov: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-030-18362-2
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer Switzerland
Miesto vydania: Cham
Štát:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -