Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARKOVÁ, J. Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 315--335. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_13

Originálny názov: Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic
Český názov:
Autor: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo časti:
Od strany: 315
Do strany: 335
Počet strán: 21
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Although it is a renewable source, which has our planet, still the same amount will be for the people of the rarer and undoubtedly still more expensive. For two decades, most of the world's population will live in countries where water supplies are very small. From a global perspective are in the region of South Moravia supplies of good quality water for supply to residents is sufficient. However, it is necessary, these sources maintain, where appropriate, restore, monitor their quality and quantity and ensure their adequate protection from spoilage. The use of surface water and groundwater for drinking purposes, its modification and distribution are very essential for the development of the entire region, especially in the parts where there persists an individual supply.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_13
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 10.07.2019 10:37 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originálny názov: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-030-18362-2
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer Switzerland
Miesto vydania: Cham
Štát:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -