Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MACHAR, I. -- HAGER, H. -- PECHANEC, V. -- KULHAVÝ, J. -- MINĎÁS, J. Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 249--274. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_11

Originální název: Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape
Český název:
Autor: Ivo Machar
Herbert Hager
V. Pechanec
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Jozef Minďás
Pracoviště: Ústav ekologie lesa
Druh publikace: kapitola v knize
Odborná kniha: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo části:
Od strany: 249
Do strany: 274
Počet stran: 26
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Floodplain forests are considered as key forest ecosystems in lowland regions of the European temperate zone. Ecosystem services of floodplain forests are essential for maintaining and sustainable management of water resources. The ecological role of floodplain forest ecosystems in the landscape is emphasized in the context of global change because of flood risk management in landscapes along lowland European river. This chapter deals with these important functions of floodplain forests. Authors of the chapter contribute a large amount of their own professional experience and also utilize a large amount from published literature in the field of monitoring, research and management practice of the water regime and its consequences for floodplain forests from an European perspective. The aim of the case study from the Czech Republic is to fill the knowledge gaps related to the monetary evaluation of floodplain forest habitats endangered by the international water management project Danube-Oder-Elbe channel. The case study is based on published and unpublished research material both from the Czech Republic and also from sources of other European countries. The presented conclusions from this chapter can be of interest for the better understanding of the floodplain forests functions and sustainable management of floodplain forests and their protection in an European perspective.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_11
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 10:35 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originální název: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-3-030-18362-2
Typ nakladatele:
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání: Cham
Stát:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -