Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NERUDOVÁ, D. -- SOLILOVÁ, V. -- LITZMAN, M. -- JANSKÝ, P. International tax planning within the structure of corporate entities owned by the shareholder-individual through Panama Papers destinations. Development Policy Review. 2020. sv. 38, č. 1, s. 124--139. ISSN 0950-6764. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12403?af=R

Originální název: International tax planning within the structure of corporate entities owned by the shareholder-individual through Panama Papers destinations
Český název:
Autor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Petr Janský
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Development Policy Review
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 38
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2020
Od strany: 124
Do strany: 139
Počet stran: 16
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Motivation: Panama Papers scandal opened discussions about the importance of financial secrecy, anonymous ownership and/or shell companies with respect to a profit-shifting and an avoidance of taxation. Therefore we would like to indicate the importance of international tax planning within the structure of corporate entities owned by shareholder-indiviudal through Panama Papers destinations. Purpose: As Panama Papers scandal identified individuals from European member states, who used Panama Papers destinations for avoiding taxation, our main research questions were to identify profit-shifting channels and consequently to estimate related government revenue losses. Methods: As a research method we applied micro- data analysis of financial statements of multinational companies (MNEs) owned by the shareholder-individual. We used the data on companies from Amadeus/Orbis database. The results of our paper is based on the comparison of the two groups (with and without links to Panama Papers tax havens) and calculated profit-shifting indicators. Findings: Our research identified that generally the profit-shifting is done through the shift of operating revenues or the costs, however the use of debt channel in profit-shifting is also important. Further, we determined that the group with the link to tax haven has by 16.62% lower tax payable per unit of profit before tax and in order to generate one unit of profit before taxation it is enough to generate by 62.55% lower operating revenue. Finally, related government revenue losses were determined in the amount of 8.67 billion euros. Policy implication: Our results are of relevance for the discussions of the European Commission's newly proposed Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCCTB) proposal which can freeze the current state of profit-shifting out of the European Union into tax havens. Further, our research highlights the importance of the establishment of the registries of ultimate beneficiary owners in EU Members States. As this data gained from this registry can be used for the direct research of the involvement of shareholders-individuals in profit-shifting.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12403?af=R
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 11.12.2019 09:48 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Development Policy Review. Hoboken: ISSN 0950-6764.

Originální název: Development Policy Review
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0950-6764
Stát vydavatele: Spojené státy americké
Místo vydání: Hoboken
Vydavatel: John Wiley & Sons.
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 16.01.2019 14:53 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -