Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas
Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta -- Fialová, Jitka
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
kapitola v knihe2020Podrobnosti
Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape
Machar, Ivo -- Hager, Herbert -- Pechanec, V -- Kulhavý, Jiří -- Minďás, Jozef
Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 249--274. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_11
kapitola v knihe2020Podrobnosti
Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic
Marková, Jana
Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 315--335. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_13
kapitola v knihe2020Podrobnosti
Safe Landscape as an Ecological Subsystem
Rosická, Zdena
Safe Landscape as an Ecological Subsystem. In: Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 509--518. ISBN 978-3-030-18592-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_37
kapitola v knihe2020Podrobnosti
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes
Malinowski, Mateusz -- Wolny Koładka, Katarzyna -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Łukasiewicz, Maria -- Sikora, Agnieszka
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020, s. 743--751. ISBN 978-3-030-13887-5.
článok v zborníku2020Podrobnosti
Water Resources Management Planning in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Blahová, Martina -- Lorencová, Helena -- Karberová, Ivana
Water Resources Management Planning in the Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 357--378. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15
kapitola v knihe2020Podrobnosti