Ústav plánovania krajiny (ZF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 3

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec "Holenická pole" pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod
Komoróczy, Balázs -- Vlach, Marek -- Zelíková, Michaela -- Sedláček, Jozef -- Růžičková, Pavla
Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec "Holenická pole" pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů?. 2019. zv. 60, č. 2, s. 9--56. ISSN 1211-7250. URL: http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_komoroczy_et_al.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Teaching Landscape Architecture: An Experimental Approach Combining Data-driven Methods and Parametric Modelling
Kopřivová, Iveta -- Sedláček, Jozef -- Vítek, Jiří
Teaching Landscape Architecture: An Experimental Approach Combining Data-driven Methods and Parametric Modelling. Journal of digital landscape architecture. 2019. č. 4, s. 344--353. ISSN 2367-4253.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Testing Dense Point Clouds from UAV Surveys for Landscape Visualizations
Sedláček, Jozef -- Klepárník, Radim
Testing Dense Point Clouds from UAV Surveys for Landscape Visualizations. Journal of digital landscape architecture. 2019. č. 4, s. 258--265. ISSN 2367-4253.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti