Oddelenie expertného inžinierstva (ICV) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANOŠKO, I. -- POLONEC , T. -- KUCHÁR, P. -- MÁCHAL, P. -- ZACH, M. COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. zv. 2017, č. 5, s. 1505--1514. ISSN 1211-8516.

Originálny názov: COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Český názov: Počítačová simulace aerodynamiky automobilu
Autor: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Ing. Tomáš Polonec
Ing. Peter Kuchár
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Pracovisko: Ústav projektového řízení
Oddelenie expertného inžinierstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: pôvodná vedecká práca
Číslo zväzku (ročník): 2017
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2017
Od strany: 1505
Do strany: 1514
Počet strán: 10
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The paper presents an optimization of car aerodynamic properties using the simulation software STAR‑CCM+. For real simulation was used tested car Fiat 127 which was modified on the performance car. The basic objective of this work is using computer simulations to obtain knowledge about the impact of individual body parts on the results of aerodynamic drag, downforce or lift. Based on the results, bodywork modifications will be designed to improve the aerodynamic characteristics of the body, but would not disrupt the basic shape and appearance of the vehicle. The modifications will be again subjected to tests in simulation software. On the modified body was significantly reduced torque of the front axle, while increased of rear axle (cca 1250 N.m). This caused a significant stabilizing effect on the rear axle. The results of simulation tests before and after use bodywork modifications are processed in graphical and numerical form.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku: Publikace představuje optimalizaci aerodynamických vlastností auta pomocí simulačního SW STAR‑CCM . Pro reálnou simulaci byl použit testovaný vůz Fiat 127, u něhož byl upraven výkon. Základním cílem této práce je pomocí počítačové simulace získání znalostí o vlivu jednotlivých částí těla na výsledky aerodynamického odporu, přítlak nebo výtah. Na základě výsledků budou navrženy změny karoserie tak, aby se zlepšily aerodynamické vlastnosti, při neporušení základního tvaru a vzhledu vozidla. Po realizaci změn bude auto znovu podrobeno testům simulačním SW. Na upraveném autu byl výrazně snížena točivý moment na přední nápravu a zvýšený točivý moment na zadní nápravy (cca 1250 N. m). To způsobilo významný stabilizační účinek na zadní nápravě. Výsledky simulačních testů před a po použití úpravy karoserie jsou zpracovány v grafické a číselné podobě.
Kľúčové slová: angličtina: car modification, lifting force, car stability, aerodynamic resistance
čeština: modifikace auta, zdvihová síla, stabilita auta, aerodynamický odpor
Odbor výsledku: Aeronautika, aerodynamika, letadla
Počítačový hardware a software
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Posledná zmena: 14.12.2017 11:35 (doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
602012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 23.09.2017 22:36 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
12345
        
12345
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06        Hodnotilo: 13Priemer: 4.38