Expert Engineering Department (ILE) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

JANOŠKO, I. -- POLONEC , T. -- KUCHÁR, P. -- MÁCHAL, P. -- ZACH, M. COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 2017, no. 5, p. 1505--1514. ISSN 1211-8516.

Original name: COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Czech name: Počítačová simulace aerodynamiky automobilu
Written by (author): doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Ing. Tomáš Polonec
Ing. Peter Kuchár
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Department: Department of Project Management
Expert Engineering Department
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Nature of article: original thesis
Volume no. (year): 2017
Periodical number within the volume: 5
Year of publication: 2017
Starting page: 1505
Up to page: 1514
Number of pages: 10
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language: English
Description in original language: The paper presents an optimization of car aerodynamic properties using the simulation software STAR‑CCM+. For real simulation was used tested car Fiat 127 which was modified on the performance car. The basic objective of this work is using computer simulations to obtain knowledge about the impact of individual body parts on the results of aerodynamic drag, downforce or lift. Based on the results, bodywork modifications will be designed to improve the aerodynamic characteristics of the body, but would not disrupt the basic shape and appearance of the vehicle. The modifications will be again subjected to tests in simulation software. On the modified body was significantly reduced torque of the front axle, while increased of rear axle (cca 1250 N.m). This caused a significant stabilizing effect on the rear axle. The results of simulation tests before and after use bodywork modifications are processed in graphical and numerical form.
Description in English:
Description in Czech: Publikace představuje optimalizaci aerodynamických vlastností auta pomocí simulačního SW STAR‑CCM . Pro reálnou simulaci byl použit testovaný vůz Fiat 127, u něhož byl upraven výkon. Základním cílem této práce je pomocí počítačové simulace získání znalostí o vlivu jednotlivých částí těla na výsledky aerodynamického odporu, přítlak nebo výtah. Na základě výsledků budou navrženy změny karoserie tak, aby se zlepšily aerodynamické vlastnosti, při neporušení základního tvaru a vzhledu vozidla. Po realizaci změn bude auto znovu podrobeno testům simulačním SW. Na upraveném autu byl výrazně snížena točivý moment na přední nápravu a zvýšený točivý moment na zadní nápravy (cca 1250 N. m). To způsobilo významný stabilizační účinek na zadní nápravě. Výsledky simulačních testů před a po použití úpravy karoserie jsou zpracovány v grafické a číselné podobě.
Key words: czech: modifikace auta, zdvihová síla, stabilita auta, aerodynamický odpor
english: car modification, lifting force, car stability, aerodynamic resistance
Field of result: JU
JC
Year of submission: 2017
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Last change: 12/14/2017 11:35 (doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Original name: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Brno
Publisher: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Reviewed magazine: no
Original language: Czech
Key words: czech: zemědělství, původní vědecké práce
Annual volumes:
VolumeAnnual volumeLocation
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
602012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Sublibraries
NameNumberInstituteLibrarianPhoneE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ISI CUDMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3CL ISI CUDAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ISI CUDLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change: 09/23/2017 22:36 (Data import from library)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
good        uninteresting
interesting
Assessed: 19Average score: 3.95        Assessed: 17Average score: 4.00
12345
        
12345
amateur
professional        theoretical
practical
Assessed: 16Average score: 4.06        Assessed: 13Average score: 4.38