Oddělení expertního inženýrství (ICV) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANOŠKO, I. -- POLONEC , T. -- KUCHÁR, P. -- MÁCHAL, P. -- ZACH, M. COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 2017, č. 5, s. 1505--1514. ISSN 1211-8516.

Originální název:
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Český název:
Počítačová simulace aerodynamiky automobilu
Autor:
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Ing. Tomáš Polonec
Ing. Peter Kuchár
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Pracoviště: Ústav projektového řízení
Oddělení expertního inženýrství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: původní vědecká práce
Číslo svazku (ročník):
2017
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2017
Od strany:
1505
Do strany:
1514
Počet stran:
10
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The paper presents an optimization of car aerodynamic properties using the simulation software STAR‑CCM+. For real simulation was used tested car Fiat 127 which was modified on the performance car. The basic objective of this work is using computer simulations to obtain knowledge about the impact of individual body parts on the results of aerodynamic drag, downforce or lift. Based on the results, bodywork modifications will be designed to improve the aerodynamic characteristics of the body, but would not disrupt the basic shape and appearance of the vehicle. The modifications will be again subjected to tests in simulation software. On the modified body was significantly reduced torque of the front axle, while increased of rear axle (cca 1250 N.m). This caused a significant stabilizing effect on the rear axle. The results of simulation tests before and after use bodywork modifications are processed in graphical and numerical form.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Publikace představuje optimalizaci aerodynamických vlastností auta pomocí simulačního SW STAR‑CCM . Pro reálnou simulaci byl použit testovaný vůz Fiat 127, u něhož byl upraven výkon. Základním cílem této práce je pomocí počítačové simulace získání znalostí o vlivu jednotlivých částí těla na výsledky aerodynamického odporu, přítlak nebo výtah. Na základě výsledků budou navrženy změny karoserie tak, aby se zlepšily aerodynamické vlastnosti, při neporušení základního tvaru a vzhledu vozidla. Po realizaci změn bude auto znovu podrobeno testům simulačním SW. Na upraveném autu byl výrazně snížena točivý moment na přední nápravu a zvýšený točivý moment na zadní nápravy (cca 1250 N. m). To způsobilo významný stabilizační účinek na zadní nápravě. Výsledky simulačních testů před a po použití úpravy karoserie jsou zpracovány v grafické a číselné podobě.
Klíčová slova:
angličtina: car modification, lifting force, car stability, aerodynamic resistance
čeština: modifikace auta, zdvihová síla, stabilita auta, aerodynamický odpor
Obor výsledku:
Aeronautika, aerodynamika, letadla
Počítačový hardware a software
Rok uplatnění:
2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
RočníkLokace
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
592011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CP
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
Alena Galbavá
+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CP+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
dobré
        
nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
2
34
5
        
12
3
45
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06
        Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38