Oddelenie expertného inžinierstva (ICV) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CUPAL, M. Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. zv. 65, č. 3, s. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977

Originálny názov: Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Český názov:
Autor: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Pracovisko: Oddelenie expertného inžinierstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 65
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2017
Od strany: 977
Do strany: 985
Počet strán: 9
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The article focuses on heterogeneity of goods, namely real estate and consequently deals with market valuation accuracy. The heterogeneity of real estate property is, in particular, that every unit is unique in terms of its construction, condition, financing and mainly location and thus assessing the value must necessarily be difficult. This research also indicates the rate of efficiency of markets across the types based on their level of variability. The research is based on two databases consisting of various types of real estate with specific market parameters. These parameters determine the differences across the types and reveal heterogeneity. The first database has been set on valuations by sales comparison approach and the second one on data of real properties offered on the market. The methodology is based on univariate and multivariate statistics of key variables of those databases. The multivariate analysis is performed by Hotelling T2 control chart and statistics with appropriate numerical characteristics. The results of both databases were joint by weights with regard to the dependence criterion of the variables. The final results indicate potential valuation accuracy across the types. The main contribution of the research is that the evaluation was not only derived from the price deviation or distribution, but it also draws from causes of real property heterogeneity as a whole.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku: Ekonomie
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena: 10.08.2017 08:29 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
602012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 23.09.2017 22:36 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
12345
        
12345
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06        Hodnotilo: 13Priemer: 4.38