Oddělení expertního inženýrství (ICV) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CUPAL, M. Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 3, s. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977

Originální název:
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Český název:
Autor: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2017
Od strany: 977
Do strany:
985
Počet stran:
9
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The article focuses on heterogeneity of goods, namely real estate and consequently deals with market valuation accuracy. The heterogeneity of real estate property is, in particular, that every unit is unique in terms of its construction, condition, financing and mainly location and thus assessing the value must necessarily be difficult. This research also indicates the rate of efficiency of markets across the types based on their level of variability. The research is based on two databases consisting of various types of real estate with specific market parameters. These parameters determine the differences across the types and reveal heterogeneity. The first database has been set on valuations by sales comparison approach and the second one on data of real properties offered on the market. The methodology is based on univariate and multivariate statistics of key variables of those databases. The multivariate analysis is performed by Hotelling T2 control chart and statistics with appropriate numerical characteristics. The results of both databases were joint by weights with regard to the dependence criterion of the variables. The final results indicate potential valuation accuracy across the types. The main contribution of the research is that the evaluation was not only derived from the price deviation or distribution, but it also draws from causes of real property heterogeneity as a whole.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku: Ekonomie
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
54
2006Informační centrum-čítárna časopisů
552007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007
Informační centrum-studovna
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
602012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
TelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3+420 545 136 201
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CP
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
123
4
5
špatné
khaki
dobré
        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
azurová
odborné
        
teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38