Oddelenie expertného inžinierstva (ICV) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Janoško, Ivan -- Polonec , Tomáš -- Kuchár, Peter -- Máchal, Pavel -- Zach, Martin
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. zv. 2017, č. 5, s. 1505--1514. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
2017
Podrobnosti
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Cupal, Martin
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. zv. 65, č. 3, s. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
článok v odbornom periodiku
2017
Podrobnosti