Oddělení expertního inženýrství (ICV) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 2

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES
Janoško, Ivan -- Polonec , Tomáš -- Kuchár, Peter -- Máchal, Pavel -- Zach, Martin
COMPUTER SIMULATION OF CAR AERODYNAMIC PROPERTIES. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 2017, č. 5, s. 1505--1514. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodiku
2017
prohlížet
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Cupal, Martin
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 3, s. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
článek v odborném periodiku2017prohlížet