Děkanát FRRMS (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Business Valuation of Telefónica Czech Republic, a.s.
Svobodová, Zuzana
Business Valuation of Telefónica Czech Republic, a.s. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 1096--1104. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/
článok v zborníku
2015
Podrobnosti
Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014
Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015. 1162 s. ISBN 978-80-7509-223-6.
zborník
2015
Podrobnosti