Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANKOMAH, E K. A Comparison of Population Growth Rate and the Rate of Increase in Food Crop Production in Africa. In: Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy . Hershey: IGI Global, 2020. s. 260--280. ISBN 978-1-79984-601-7.

Originálny názov:
A Comparison of Population Growth Rate and the Rate of Increase in Food Crop Production in Africa
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy
Číslo časti:
Od strany:
260
Do strany: 280
Počet strán:
21
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Millions of people in Africa require sufficient food for healthy living. However, inefficient farming practices are making a lot more people hungry and poor. Simultaneously, the population keeps on increasing. The legitimate question that this study seeks to address is how the production capacity can meet the needs of the increasing population in the future. The chapter examines the increase in population growth and its consequences on food production with the consideration of the theory of population growth by Thomas Malthus. The result of time series data analyzed shows that population growth is increasing at a high rate whereas food production growth is increasing at a decreasing rate. The trend seems to confirm that the Malthus population theory is still relevant in Africa. The study recommends that stewards and policymakers invest immensely in agriculture to improve technology, skills, methods, and know-how to boost food production and invest in women in adopting family planning to decrease population growth for the solution of food deficiency.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
02.07.2020 07:22 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy . Hershey: IGI Global, 2020. 409 s. ISBN 978-1-79984-601-7.

Originálny názov:
Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-1-79984-601-7
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
IGI Global
Miesto vydania:
Hershey
Štát:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
409
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 02.07.2020 07:22 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -