Department of Regional Development (FRDIS) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

ŠEVČÍK, M. -- KONEČNÝ, O. Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 82--90. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name:
Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018
English name:
Written by (author):
Ing. Michal Ševčík
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Department:
Department of Regional Development
Kind of publication: article in proceedings
Collection:
XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
82
Up to page:
90
Number of pages:
9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem předkládaného příspěvku je odkrýt územní diferenciaci využití státních programů podpory regionálního rozvoje, financovaných Ministerstvem místního rozvoje ČR v letech 2013-2018. Územní diferenciace je zkoumána prostřednictvím tří ukazatelů: podílu finanční alokace programů, podílu počtu realizovaných projektů a finanční alokace programů na jednoho obyvatele za jednotlivé kraje ČR. Z výsledků analýzy vyplývá, že celková výše finanční podpory pro kraje se v příslušných letech liší v závislosti na charakteru regionálních problémů a časově omezené existence některých programů. Dále bylo zjištěno, že největší absorpční kapacitu programů měl Jihočeský kraj, který získal největší část celkové alokace ve sledovaném období, a to i v přepočtu na jednoho obyvatele. Zdůvodnění zejména spočívá v poměrně vysoké podpoře na sanaci povodňových škod po roce 2013. Naproti tomu Karlovarský kraj, pro nějž je charakteristická lokalizace řady "státem podporovaných regionů", získal ve srovnání s ostatními kraji projekty v nízké celkové výši finanční podpory (relativizováno na velikost územní jednotky).
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 07/01/2020 10:30 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
34
5
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
12345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name: XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-210-9610-3
Publisher:
Masarykova univerzita
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Entry: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

12345
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2020, Čejkovice.

Original name: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Čejkovice
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -