Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEVČÍK, M. -- KONEČNÝ, O. Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 82--90. ISBN 978-80-210-9610-3.

Originálny názov:
Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav regionálního rozvoje
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
82
Do strany: 90
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Cílem předkládaného příspěvku je odkrýt územní diferenciaci využití státních programů podpory regionálního rozvoje, financovaných Ministerstvem místního rozvoje ČR v letech 2013-2018. Územní diferenciace je zkoumána prostřednictvím tří ukazatelů: podílu finanční alokace programů, podílu počtu realizovaných projektů a finanční alokace programů na jednoho obyvatele za jednotlivé kraje ČR. Z výsledků analýzy vyplývá, že celková výše finanční podpory pro kraje se v příslušných letech liší v závislosti na charakteru regionálních problémů a časově omezené existence některých programů. Dále bylo zjištěno, že největší absorpční kapacitu programů měl Jihočeský kraj, který získal největší část celkové alokace ve sledovaném období, a to i v přepočtu na jednoho obyvatele. Zdůvodnění zejména spočívá v poměrně vysoké podpoře na sanaci povodňových škod po roce 2013. Naproti tomu Karlovarský kraj, pro nějž je charakteristická lokalizace řady "státem podporovaných regionů", získal ve srovnání s ostatními kraji projekty v nízké celkové výši finanční podpory (relativizováno na velikost územní jednotky).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.07.2020 10:30 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3.

Originálny názov: XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-210-9610-3
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
29.06.2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2020, Čejkovice.

Originálny názov: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Čejkovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
29.06.2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -