Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRUŠKA, V. -- KONEČNÝ, O. -- SMUTNÁ, Z. -- DUŽÍ, B. Evolution of Alternative Food Networks in an Old Industrial Region of Czechia. Erdkunde. 2020. zv. 74, č. 2, s. 143--159. ISSN 0014-0015. URL: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2020.02.04

Originálny názov:
Evolution of Alternative Food Networks in an Old Industrial Region of Czechia
Český názov:
Autor:
Vladan Hruška
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Zdeňka Smutná
Barbora Duží
Pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Erdkunde
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
74
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania: 2020
Od strany:
143
Do strany:
159
Počet strán:
17
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The main aim of the article is to present a regional analysis of alternative food networks (AFNs) in the old industrial Moravia-Silesian Region in Czechia accompanied by an assessment of their extent, the basic characteristics of their constituents and evolution during the period between 2014-2018. Although a number of studies on AFNs have been published so far, a detailed geographical analysis of AFNs from the regions of Central and Eastern Europe is missing. This paper aims to fill this research gap by providing an in-depth regional analysis of AFNs' spatial distribution while covering both the production (farms integrated in AFNs) and consumption side of 'local' food (selected forms of its distribution). Based on selected publicly available databases, we revealed that the proportion of farms integrated in AFNs out of the total number of farms in the region was only 1.4% (or 5% of the total number of organic farms) in 2018. However, significant growth in the number of farms producing food for AFNs and on site farm sales was registered within the monitored period. Only one third of AFN farms can be considered as small farms (up to 10 ha). AFN farms dominantly focused on animal production and were concentrated mostly in the proximity of urban areas favourable for agriculture. The low number of identified farms might be explained, inter alia, by the higher intensity of food self-provisioning in the region.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.3112/erdkunde.2020.02.04
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 02.07.2020 09:22 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Erdkunde. Bonn: ISSN 0014-0015.

Originálny názov:
Erdkunde
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 0014-0015
Štát vydavateľa: Nemecká spolková republika
Miesto vydania:
Bonn
Vydavateľ:
Department of Geography, University of Bonn
URL: https://www.erdkunde.uni-bonn.de/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
nemčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.07.2020 09:22 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -