Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MACKŮ, K. -- CAHA, J. -- PÁSZTO, V. -- TUČEK, P. Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020. zv. 9, č. 5, ISSN 2220-9964. URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/320

Originálny názov:
Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe
Český názov:
Autor:
Karel Macků
RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Vít Pászto
Pavel Tuček
Pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
ISPRS International Journal of Geo-Information
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
25
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Quality of life and life satisfaction are topics that currently receive a great deal of attention across the globe. Many approaches exist, which use both qualitative and quantitative methods, to capture these phenomena. Historically, quality of life was measured exclusively by economic indicators. However, it is indisputable that other factors influence people's life satisfaction, which is captured by subjective survey-based data. By contrast, objective data can easily be obtained and cover a wider range, in terms of population and area. In this research, the multiple fuzzy linear regression model is applied in order to explain the relationship between subjective life satisfaction and selected objective indicators used to evaluate quality of life. The great advantage of the fuzzy model lies in its ability to capture uncertainty, which is undoubtedly associated with the vague concept of subjective life satisfaction. The main outcome of the paper is the detection of indicators that have a statistically significant relationship with life satisfaction. Subsequently, a pan-European sub-national prediction of life satisfaction after the consideration of the most relevant input indicators was proposed, including the uncertainty associated with the prediction of such a phenomenon. The study revealed significant regional differences and similarities between the originally reported satisfaction of life and the predicted one. With the help of spatial and non-spatial statistics supported by visual analysis, it is possible to assess life satisfaction more precisely, while taking into account the ambiguity of the perception of life satisfaction. Additionally, predicted values supplemented with the uncertainty measure (fuzzy approach) and the synthesis of results in the form of European typology help to compare and contrast the results in a more useful manner than in existing studies.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/320
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.05.2020 11:01 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

ISPRS International Journal of Geo-Information. Basilej: ISSN 2220-9964.

Originálny názov:
ISPRS International Journal of Geo-Information
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
2220-9964
Štát vydavateľa:
Švajčiarska konfederácia
Miesto vydania:
Basilej
Vydavateľ:
MDPI AG
URL:
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena:
10.08.2017 14:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -