Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

KOLEJKA, J. -- ŠTRBÍK, J. -- RUDA, A. Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 2, p. 81--88. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/81-88.pdf

Original name: Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy
English name:
Written by (author):
Jaromír Kolejka
Jan Štrbík
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
136
Periodical number within the volume:
2
Year of publication:
2020
Starting page:
81
Up to page:
88
Number of pages:
8
Sub-specification:
článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language: Příspěvek pojednává o vlivu průmyslového cukrovarnictví jako klíčové inovace krajiny druhé poloviny 19. století na změnu ve využití moravských niv v Podyjí a na Hané (na přikladu okolí Hrušovan nad Jevišovkou, Pohořelic, Brodku u Přerova a Prosenic). Práce dokumentuje událost radikální změny využití údolních niv v okolí dvou dvojic cukrovarů v Podyjí a na Hané. Každá dvojice území reprezentuje vždy okolí nedaleko sebe ležících cukrovarů, z nichž jeden pracuje do současnosti, druhý své aktivity již ukončil. Proces přeměny využití údolních niv v sousedství cukrovarů byl studován podle veřejně dostupných dat - mapových podkladů II. vojenského mapování, které na Moravě proběhlo v letech 1836-1840 (pro období před založením cukrovarů), reambulované mapy III. vojenského mapování z let 1919-1937 (pro období po založení cukrovarů) a současný stav z aktuálních leteckých snímků (2016, resp. 2017). Veškeré geostatistické zpracování bylo provedeno společně v programovém balíku ArcGIS v.10.5 a programu Microsoft Excel 2010. Byl zjištěn až desetinásobný úbytek luk v období před a po výstavbě cukrovarů, a plochy luk se ani zčásti neobnovily po jejich zániku.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/81-88.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
03/17/2020 08:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
12
3
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Original name:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
English name: LCaŘ
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1210-3306
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Výzkumný ústav cukrovarnický
URL: http://www.cukr-listy.cz
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Key words:
czech: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
1091993
Pěstování rostlin
1091993Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
110
1994
Pěstování rostlin
110
1994
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
111
1995
Pěstování rostlin
111
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996
Pěstování rostlin
112
1996
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
113
1997Pěstování rostlin
1131997
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1141998
Pěstování rostlin
114
1998
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
115
1999
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000
Pěstování rostlin
1162000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
117
2001
Pěstování rostlin
117
2001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002
Pěstování rostlin
118
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
119
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
119
2003
Pěstování rostlin
119
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
120
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
120
2004
Pěstování rostlin
120
2004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
121
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
121
2005
Pěstování rostlin
121
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
122
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
1222006Pěstování rostlin
122
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1232007Informační centrum-čítárna časopisů
123
2007
Pěstování rostlin
1232007Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1242008
Informační centrum-čítárna časopisů
124
2008
Pěstování rostlin
1242008Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
125
2009Informační centrum-čítárna časopisů
125
2009Pěstování rostlin
125
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1262010Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010
Pěstování rostlin
126
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
127
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
127
2011
Pěstování rostlin
127
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
128
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
128
2012
Pěstování rostlin
128
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
Name
Number
InstituteLibrarianPhoneE-mail
Pěstování rostlin
219/3
Ing. Blanka Kocourková, CSc.+420 545 133 131
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
DFT FA
+420 545 133 194
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1CL ISI CUD
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ISI CUD+420 545 135 039

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by:
Lenka Baláková
Last change:
05/26/2018 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -