Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

HLUŠEK, J. -- LOŠÁK, T. -- KOLÁŘ, L. -- PETERKA, J. Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?. In Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference. 19th ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 19--35. ISBN 978-80-7509-698-2.

Original name:
Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?
English name:
Written by (author):
Jaroslav Hlušek
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.
Ing. Jiří Peterka, Ph.D.
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
19
Up to page:
35
Number of pages:
17
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language:
Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, kterého je třeba si vážit a zacházet s ním jako s nenahraditelným prostředkem pro zajištění obživy lidstva na planetě. Půda nám byla svěřena do péče a je naší povinností postarat se o to, aby zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát a mohli jsme ji tak předat dalším generacím nepoškozenou, schopnou plnit veškeré své funkce.
Description in English:
Description in Czech:
Key words:
czech: primární půdní organická hmota, humus, půda, půdní úrodnost, populace, hnojení
Field of result: Agriculture, Forestry, and Fisheries
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects: Non-project research
 
Entry made by:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Last change: 01/10/2020 11:56 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
12345
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference. 19th ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-698-2.

Original name:
Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-698-2
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number: 19
Number of pages:
Entry:
Kukuřice v praxi 2020
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Used in projects:
Non-project research
 
Entry made by: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Kukuřice v praxi 2020. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové.

Original name:
Kukuřice v praxi 2020
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Organizer:
Country:
Time scope of event: nationwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Non-project research
 
Entry made by: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -