Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHNEIDER, J. -- BLAHOVÁ, M. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBEROVÁ, I. Water Resources Management Planning in the Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 357--378. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15

Originální název: Water Resources Management Planning in the Czech Republic
Český název:
Autor:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Martina Blahová
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo části:
Od strany:
357
Do strany:
378
Počet stran:
22
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Administration of the basins and watercourses in the Czech Republic is defined by Act No. 254/2001 Coll., on waters (the Water Act). It includes the state administration, administration of the river basins and administration of minor watercourses. It defines the rights and responsibilities of the administrators as well as obligations of the owners of the land on which the watercourse is located and the neighbouring land, and obligations of the owners of the water management works and structures on these plots. Planning in the water sector performed within the hydrological basins is a systematic conceptual activity undertaken by the government. Its purpose is to determine and mutually harmonize public interests of water protection as a component of the environment, to reduce adverse effects of floods and drought, and to ensure sustainable use of the water resources. The chapter briefly summarizes the development of planning in the water sector and presents plans of individual river basins and sub-basins as the basic conceptual documents. Protection against floods also includes the Flood protection strategy and the Flood risk management plans.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originální název:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18362-2
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -