Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. -- FIALOVÁ, J. Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14

Originálny názov:
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo časti:
Od strany:
337
Do strany:
356
Počet strán: 20
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Ecosystem services and disservices of the watercourse network in the Czech Republic are not systemized in detail yet. It is a pity for the Czech Republic operates long-term monitoring of physical, chemical and biological characteristics of watercourses of all orders. A large part of these data is publicly accessible and serves as the basis for water management planning and management measures. These data are also used for the work of numerous major governmental institutions-the catchment area management establishments, the Czech Hydro-Meteorological Institute, the T. G. Masaryk Water Research Institute, the Academy of Science of the Czech Republic and academic research sites. Tow complex and general assessments of ecosystem services on the national level have already been made by Seják et al. and Vačkář et al. However, a complex system already developing on the international scene allowing for practical applicability of the approach is missing in our country. This chapter, therefore, offers a brief cross-sectional view of the application of ecosystem services in water management and options of application of this system in the Czech Republic.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.07.2019 08:46 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originálny názov:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18362-2
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Springer Switzerland
Miesto vydania:
Cham
Štát:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -