Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Above-ground biomass production of the ski piste meadows in the Donovaly ski resort (Slovakia)
Mikloš, Michal -- Jančo, Martin -- Korísteková, Katarína -- Vyskot, Ilja
Above-ground biomass production of the ski piste meadows in the Donovaly ski resort (Slovakia). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 22--25. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Decision support for cycling infrastructure planning: a case study in Přerov, Czechia
Ruda, Aleš
Decision support for cycling infrastructure planning: a case study in Přerov, Czechia. Geographia Technica. 2019. zv. 14, č. 1, s. 131--145. ISSN 1842-5135. URL: http://technicalgeography.org/pdf/1_2019/10_ruda.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effect of shrub layer on the interception process in declined climax spruce forests in the Tatra National Park (Slovakia)
Jančo, Martin -- Vyskot, Ilja -- Mikloš, Michal -- Váľková, Miriam -- Zverko, Jozef
Effect of shrub layer on the interception process in declined climax spruce forests in the Tatra National Park (Slovakia). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 137--140. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Historie, vývoj a význam fenologie
Rožnovský, Jaroslav -- Vyskot, Ilja
Historie, vývoj a význam fenologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS
Vilček, Jozef -- Koco, Štefan -- Torma, Stanislav -- Lošák, Tomáš -- Antonkiewicz, Jacek
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS. Polish Journal of Environmental Studies. 2019. zv. 28, č. 4, s. 2407--2413. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey
Všianský, Dalibor -- Özbal, Rana -- Gregerová, Miroslava -- Kynický, Jindřich
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. zv. 11, č. 4, s. 1199--1219. ISSN 1866-9557. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0597-7
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Pokorný, Jan -- Hesslerová, Petra -- Huryna, Hanna
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Podrobnosti
Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice"
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Kalasová, Žaneta
Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice". In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vyskot_Kozumplikova_Kalasova.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Využitie fenologických kamier pri monitoringu snehovej pokrývky v horských lesných ekosystémoch
Jančo, Martin -- Sliacky, Filip -- Vyskot, Ilja -- Mikloš, Michal -- Škvareninová, Jana -- Škvarenina, Jaroslav
Využitie fenologických kamier pri monitoringu snehovej pokrývky v horských lesných ekosystémoch. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti