Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 4

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS
Vilček, Jozef -- Koco, Štefan -- Torma, Stanislav -- Lošák, Tomáš -- Antonkiewicz, Jacek
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS. Polish Journal of Environmental Studies. 2019. zv. 28, č. 4, s. 2407--2413. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey
Všianský, Dalibor -- Özbal, Rana -- Gregerová, Miroslava -- Kynický, Jindřich
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. zv. 11, č. 4, s. 1199--1219. ISSN 1866-9557. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0597-7
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Pokorný, Jan -- Hesslerová, Petra -- Huryna, Hanna
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Podrobnosti
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti