Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS
Vilček, Jozef -- Koco, Štefan -- Torma, Stanislav -- Lošák, Tomáš -- Antonkiewicz, Jacek
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS. Polish Journal of Environmental Studies. 2019. zv. 28, č. 4, s. 1--7. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Pokorný, Jan -- Hesslerová, Petra -- Huryna, Hanna
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Podrobnosti