Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VANDERPUYE, I N. -- DARKWAH, S A. -- ŽIVĚLOVÁ, I. The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana. Journal of Agricultural Science. 2020. zv. 12, č. 5, s. 57--69. ISSN 1916-9752. URL: https://doi.org/10.5539/jas.v12n5p57

Originálny názov:
The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana
Český názov:
Autor: Ing. Inez Naaki Vanderpuye
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Agricultural Science
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania:
2020
Od strany:
57
Do strany:
69
Počet strán:
13
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Most African continents have pressing issues on individual rights to property and natural resources, given the relatively poor economic conditions and the belief of personal ownership to a property right (Joireman, 2008). Ghana, like many African countries like Mozambique and Uganda, have laws to the right of property that is the traditional system of land rights. Most of the African countries depend on the large share of natural capital from the natural resources for the economic growth of the country. Some emerging economies can have sustained economic growth due to their reliance on natural resources such as oil and gas. This paper investigates property rights, land ownership, and land inheritance and their effect on agricultural production in Ghana. To undertake this research, a sample of 35 respondents were analysed using the SPSS software. The analysis was based on characteristics such as gender, age, and educational level of the respondents. The research results indicate that men inherit more than women, and family ownership is the most popular type of land inheritance in Ghana. Also, people with a lower level of education are likely to inherit the land and own land. Finally, the patrilineal system is the most popular system of inheritance in Ghana.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.5539/jas.v12n5p57
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
16.04.2020 07:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Agricultural Science. Toronto: ISSN 1916-9752.

Originálny názov:
Journal of Agricultural Science
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1916-9752
Štát vydavateľa:
Kanada
Miesto vydania:
Toronto
Vydavateľ:
Canadian Center of Science and Education
URL:
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Poznámka:
Dohledáno pouze v Ulrichsweb.
 
Záznam vložil: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Posledná zmena:
12.05.2015 10:52 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -