Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABÁLEK, M. -- BURIANOVÁ, S. To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal. Slovak Journal of Political Sciences. 2019. zv. 19, č. 1, s. 43--59. ISSN 1335-9096. URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/93

Originálny názov: To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal
Český názov:
Autor: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Sylvie Burianová
Pracovisko: Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Slovak Journal of Political Sciences
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 43
Do strany: 59
Počet strán: 17
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The paper is focused on how the "migration crisis" starting in 2015 in Europe have reshaped the attitude to the European level of border protection. The basic question is how different are the competences of European Border and Coast Guard Agency (EBCG) from the previous FRONTEX and what was the role sovereignty played in it. The paper has a character of a qualitative study where the authors compare the proposal for EBCG, mainly its Article 18 establishing the "right to intervene" in the proposal, with the final version of the document and analyzes the position of the Member states based on their posititions within the Council to the parts of the proposal that were most connected to sovereignty. The analysis is based on data collection from officials from various member states that were part of the negotiations. Apart from this "hidden agenda" the authors also analyze public statements by high-ranking government officials that often commented on the proposal.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/93
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.06.2019 14:16 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Slovak Journal of Political Sciences. Trnava: ISSN 1335-9096.

Originálny názov: Slovak Journal of Political Sciences
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-9096
Štát vydavateľa: Slovenská republika
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: University of Saints Cyril and Methodius in Trnava - Faculty of Social Sciences
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Poznámka: Online ISSN
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.06.2019 14:16 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -