Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRABÁLEK, M. -- BURIANOVÁ, S. To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal. Slovak Journal of Political Sciences. 2019. sv. 19, č. 1, s. 43--59. ISSN 1335-9096. URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/93

Originální název: To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal
Český název:
Autor: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Sylvie Burianová
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Slovak Journal of Political Sciences
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 43
Do strany: 59
Počet stran: 17
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The paper is focused on how the "migration crisis" starting in 2015 in Europe have reshaped the attitude to the European level of border protection. The basic question is how different are the competences of European Border and Coast Guard Agency (EBCG) from the previous FRONTEX and what was the role sovereignty played in it. The paper has a character of a qualitative study where the authors compare the proposal for EBCG, mainly its Article 18 establishing the "right to intervene" in the proposal, with the final version of the document and analyzes the position of the Member states based on their posititions within the Council to the parts of the proposal that were most connected to sovereignty. The analysis is based on data collection from officials from various member states that were part of the negotiations. Apart from this "hidden agenda" the authors also analyze public statements by high-ranking government officials that often commented on the proposal.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/93
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.06.2019 14:16 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Slovak Journal of Political Sciences. Trnava: ISSN 1335-9096.

Originální název: Slovak Journal of Political Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-9096
Stát vydavatele: Slovenská republika
Místo vydání: Trnava
Vydavatel: University of Saints Cyril and Methodius in Trnava - Faculty of Social Sciences
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Poznámka: Online ISSN
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.06.2019 14:16 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -