Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVLÍK, I. -- CHALUPA, P. Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 439--450. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originálny názov:
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks
Český názov:
Autor:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Petr Chalupa
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 439
Do strany: 450
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Cuba is the largest island in the Caribbean with its area of 109,884 km2 and more than 11 mil inhabitants. According to OIE (Office International des Epizooties, World Organisation for Animal Health) four zoonoses (diseases transmitted from animals to humans) were reported in humans during the years 2005-2015: brucellosis (261 patients without any death case), leptospirosis (2 722 patients with 211 death cases), rabies (three dead patients) and toxoplasmosis (351 patients with one death case). In domestic animals in Cuba six zoonotic diseases were reported in the same period: bovine tuberculosis (15 infected cattle herds/outbreaks; the last one was diagnosed in 2012), bovine cysticercosis (four cases in cattle), brucellosis in cattle (Brucella abortus; 275 infected cattle herds/outbreaks), brucellosis in pigs (Brucella suis; 40 infected pig herds/outbreaks) and rabies (604 infected animals, esp. dogs). Bovine tuberculosis and bovine brucellosis in particular are transmitted by raw milk and products made of milk which was not properly heated or pasteurised. In 2012 bovine tuberculosis was eliminated in cattle not only due to the systematic diagnostics, but also due to preventive measures consisting of obligatory milk pasteurisation implemented in purchased milk in the whole country. Other zoonotic diseases in humans and animals are prevented by vaccination (i.e. leptospirosis, rabies, and brucellosis) and other preventive measures.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
16.04.2019 09:33 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originálny názov: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-658-6
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
Region in the development of society 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originálny názov:
Region in the development of society 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -