Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLÍŽKOVSKÝ, P. New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 53--60. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originálny názov:
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU
Český názov:
Autor: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 53
Do strany:
60
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The paper provides an overview of the main changes as proposed by the European Commission for the cohesion policy and the Common Agricultural Policy (CAP) in the period 2021 - 2027. The paper also assess the proposed changes. The cohesion policy objective - reduction of economic and social disparities among the EU Member states and regions - stays unchanged. The implementation rules are simplified and offers more space for cross-policy synergies. The budgetary cuts of the policy is expected to be an issue. The future CAP would grant more flexibility for the Member States which we see positive both for possibility to adjusting the policy to the agro-environmental conditions as well as for offering space for simplifying the rules and controls.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 15.04.2019 14:54 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originálny názov:
Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-658-6
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Region in the development of society 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originálny názov:
Region in the development of society 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -