Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLÍŽKOVSKÝ, P. Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 43--52. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originálny názov:
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone
Český názov:
Autor:
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Pracovisko: Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 43
Do strany: 52
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this paper is firstly, to consider new instruments for strengthening fiscal and economical coordination in the Euro Area and secondly, to analyse their implementation so far. The economic coordination has been enhanced by the adoption of secondary legislation of the EU, primary law and political commitments by the Eurozone Member States. The results show that there is a significant improvement on the fiscal side while the macroeconomic imbalances are challenging the Euro Area Members. The current positive economic climate should be used fully to increase the Euro Area and the EU's convergence and resilience.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.04.2019 14:50 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originálny názov:
Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-658-6
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Region in the development of society 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originálny názov:
Region in the development of society 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
345
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -