Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLÍŽKOVSKÝ, P. Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context. In: Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.

Originálny názov:
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Urban space and gender in Asia
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Amar Khairi
Posledná zmena:
18.02.2019 12:30 (Ing. Amar Khairi)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.

Originálny názov:
Urban space and gender in Asia
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Springer International – Sustainable Development Goals Series
Miesto vydania:
New York
Štát:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.02.2019 12:28 (Ing. Amar Khairi)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -