Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLÍŽKOVSKÝ, P. Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context. In: Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.

Originálny názov: Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context
Český názov:
Autor: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Pracovisko: Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Urban space and gender in Asia
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Amar Khairi
Posledná zmena: 18. 02. 2019, 12:30 (Ing. Amar Khairi)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.

Originálny názov: Urban space and gender in Asia
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN:
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer International – Sustainable Development Goals Series
Miesto vydania: New York
Štát:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Amar Khairi
Posledná zmena: 18. 02. 2019, 12:28 (Ing. Amar Khairi)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -