Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZOUREK, M. Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. 2019. zv. 44, č. 1, s. 40--61. ISSN 0826-3663. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08263663.2018.1538303

Originálny názov: Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
44
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
40
Do strany:
61
Počet strán:
22
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This article relates the intriguing story of Chateau Dobříš, a meeting place in Czechoslovakia for Latin American intellectuals during the late 1940s and 1950s. Based primarily on the contemporary testimonies of selected authors and their memoirs, the study describes this little-known chapter in cultural relations between Latin America and eastern Europe. At that time, Chateau Dobříš, which was administered by the Union of Czechoslovak Writers, played a significant role in the cultural scene of Latin America. It was here that Jorge Amado, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, and other luminaries came into contact with one another and started friendships with their European colleagues. At the same time, the chateau became a place in which some of Latin America's luminaries met for the very first time, because the political situation in their own countries made it impossible to do so otherwise. The experience at Chateau Dobříš was therefore an important phase for Latin American writers. By analyzing this phenomenon, this article aims to contribute to the investigation of "New Cold War History" and our understanding of the Communist cultural politics during the era.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08263663.2018.1538303
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.02.2019 08:34 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. Toronto: ISSN 0826-3663.

Originálny názov:
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 0826-3663
Štát vydavateľa: Kanada
Miesto vydania:
Toronto
Vydavateľ: Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies (CALACS)
URL:
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.02.2019 08:34 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
45
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -