Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 11

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context
Blížkovský, Petr
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context. In: Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain
Zourek, Michal
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. 2019. sv. 44, č. 1, s. 40--61. ISSN 0826-3663. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08263663.2018.1538303
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU
Blížkovský, Petr
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 53--60. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 43--52. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone. Brno: Mendelova univerzita, 2019. 10 s.
sborník2019Podrobnosti
Přínosy a rizika cestovního ruchu v chráněném území na příkladu Moravského krasu
Štefka, Leoš -- Pavlík, Ivo
Přínosy a rizika cestovního ruchu v chráněném území na příkladu Moravského krasu. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – příležitost pro venkov“. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, s. 351--361. ISBN 978-80-88064-43-5.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
The three phases of rock music in the Czech lands
Ramet, Sabrina P. -- Đorđević, Vladimir
The three phases of rock music in the Czech lands. Communist and Post-Communist Studies. 2019. sv. 52, č. 1, s. 59--70. ISSN 0967-067X. URL: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.02.002
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal
Hrabálek, Martin -- Burianová, Sylvie
To intervene or not to intervene? Positions of the member states towards the article 18 of the european border and coast guard proposal. Slovak Journal of Political Sciences. 2019. sv. 19, č. 1, s. 43--59. ISSN 1335-9096. URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/93
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského
Geršl, Milan -- Modrá, Helena -- Geršlová, Eva -- Machů, Gabrielle -- Pavlík, Ivo
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 124--129. ISBN 978-80-87857-34-2.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí
Pavlík, Ivo -- Bartoš, Milan -- Geršl, Milan -- Ulmann, Vít -- Štefka, Leoš -- Tůma, Antonín
Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 130--134. ISBN 978-80-87857-34-2.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks
Pavlík, Ivo -- Chalupa, Petr
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 439--450. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti