Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

HUŠEK, P. Pozice romského poradce jako příklad regionální disparity romské integrace v České republice. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 431--438. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name:
Pozice romského poradce jako příklad regionální disparity romské integrace v České republice
English name:
Written by (author):
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
Department:
Department of Social Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
431
Up to page:
438
Number of pages:
8
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language:
Příspěvek se zaměřuje na regionální disparity v zajištění přenesené působnosti výkonu práv příslušníků romské komunity, konkrétně na pozici romského poradce v obcích s rozšířenou působností. Na základě dostupných datových zdrojů, národních dokumentů a metodických materiálů je analyzována proměna institucionálního zabezpečení pozice romského poradce jako nástroje pro zajištění integrace romské menšiny na regionální úrovni. Následně dochází ke komparaci regionálních disparit u pozic romských poradců na úrovni krajů a identifikaci jejich příčin. Hlavní z nich představuje přetrvávající legislativním vakuum, které vzniklo po zrušení okresních úřadů a přesunu přenesené působnosti výkonu práv příslušníků romské komunity na obce s rozšířenou působností. Nemožnost vymahatelnosti zřízení pozice romského poradce krajskými úřady po obcích s rozšířenou působností vede k přesunu této agendy na jiné zaměstnance, k velmi nízkým pracovním úvazkům romských poradců a neochotě některých obcí s rozšířenou působností agendu romské integrace touto pozicí zajišťovat. Závěrem jsou představeny nejčastější typy argumentačních linií představitelů obcí s rozšířenou působností obhajující neexistenci pozice romského poradce v administrativní struktuře obecních úřadů.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
07/01/2020 12:29 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
234
5
        
1234
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name: XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-210-9610-3
Publisher:
Masarykova univerzita
Place of publishing: Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Entry:
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2020, Čejkovice.

Original name:
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Čejkovice
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
1
2
34
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -