Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

SMOLÍK, J. Vznik krajské samosprávy a regionální politiky v České republice. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 65--73. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name:
Vznik krajské samosprávy a regionální politiky v České republice
English name:
Written by (author):
Department: Department of Social Studies
Kind of publication: article in proceedings
Collection:
XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
65
Up to page: 73
Number of pages: 9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language: Předložený článek se zaměřuje na charakteristiku, vznik a vývoj krajského zřízení v České republice. Popsány budou základní diskuse týkající se decentralizace, samosprávy a regionálního samosprávného zřízení v České republice a základní charakteristiky územních samosprávných celků. Článek také představí vybrané politické koncepty z průběhu 90. let, které se zaměřovaly na formování vyšších územních celků. Diskutovány budou i legistativní dokumenty a záležitosti, které jsou v kompetenci jednotlivých krajských samospráv. Podstatnou agendou jednotlivých krajských zastupitelstev je i regionální politika, která bude blíže představena a popsána. Cílem článku je představit proces vzniku krajů v ČR a kompetence krajů v oblasti regionální politiky. Jedná se případovou studii, která byla realizována na základě relevantní literatury a dat Českého statistického úřadu. Hlavním zjištěním článku je analýza jednotlivých procesů, které vedly ke vzniku krajů v ČR na základě představ jednotlivých politických stran na problematiku krajského zřízení a na etablování regionální politiky.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
06/29/2020 12:22 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3.

Original name:
XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-210-9610-3
Publisher:
Masarykova univerzita
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Entry: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2020, Čejkovice.

Original name:
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Čejkovice
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 06/29/2020 12:21 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -