Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠAŠINKOVÁ, A. -- ŠAŠINKA, Č. -- UGWITZ, P. -- FITZ, J. -- STACHOŇ, Z. -- ČENĚK, J. -- LACKO, D. -- LU, W L. -- JUŘÍK, V. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 234--240. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name:
Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu
English name: Eye-tracking technology in immersive virtual reality: Possibilities and limitations in cross-cultural research
Written by (author): Alžběta Šašinková
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Jan Fitz
Zdeněk Stachoň
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
David Lacko
Wei lun Lu
Vojtěch Juřík
Department:
Department of Social Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Nature of article:
professional announcement
Part number:
Starting page: 234
Up to page:
240
Number of pages:
7
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Možnosti realizace výzkumných experimentálních designů jsou vždy limitovány vlastnostmi technologického řešení, které je pro vlastní sběr dat užito. Cílem příspěvku je prezentovat hardwarové a softwarové řešení technologie eye-trackingu implementovaného do zařízení pro imerzivní virtuální realitu, které bylo navrženo pro realizaci interkulturní studie. Studie samotná je zaměřena na postihování rozdílů ve vizuální percepci a hlavním parametrem je sledování odlišné distribuce pozornosti na fokální objekty scény, resp. pozadí. Pro daný experiment byl použit HW: Eye-tracking kit Pupil Labs pro HMD; HTC Vive Pro. Samotná výzkumná baterie včetně záznamu eye-trackingových dat byla vytvořena v prostředí enginu Unity. Cílem příspěvku je prezentovat mj. charakter zaznamenaných eye-trackingových dat a možných typů analýz.
Description in English:
Experimental designs are always limited by the possibilities of technological solutions used for data collection. This paper aims at presenting hardware and software solution for eye-tracking implemented in an immersive virtual reality device, which was designed for the purpose of a cross-cultural study. This study focuses on differences in visual perception, and distribution of attention on focal objects and the scene’s background is the main parameter to measure. As for hardware, eye-tracking kit by Pupil Labs and HTC Vive Pro head mounted display were used. The experimental stimuli including eye-tracking data collection component were created in the Unity engine. This paper presents inter alia the nature of the collected eye-tracking data and selected options for their analysis.
Description in Czech:
Key words: czech: virtuální realita, mezikulturní výzkum, eye-tracking
english: virtual reality, cross-cultural research, eye-tracking
Field of result:
Psychology (including human - machine relations)
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects: Non-project research
 
Entry made by:
Last change: 06/23/2020 19:08 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
English name:
Editor:
Department: Department of Social Studies
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-244-5731-4
Publisher:
Univerzita Palackého v Olomouci
Place of publishing:
Olomouc
Form of publication: electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Used in projects: Non-project research
Note: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Entry made by:
Last change: 06/23/2020 19:09 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -