Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

LACKO, D. -- ČENĚK, J. -- ŠAŠINKA, Č. -- UGWITZ, P. -- ŠAŠINKOVÁ, A. -- LU, W L. -- STACHOŇ, Z. Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl - předběžná analýza. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 201--212. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name:
Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl - předběžná analýza
English name: Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style - preliminary analysis
Written by (author): David Lacko
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Alžběta Šašinková
Wei lun Lu
Zdeněk Stachoň
Department: Department of Social Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection: PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Nature of article:
professional announcement
Part number:
Starting page:
201
Up to page:
212
Number of pages: 12
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Teorie holistického a analytického kognitivního stylu je v současné době jednou z prominentních teorií s ambicí popsat a vysvětlit mezikulturní odlišnosti v percepci a kognici. Tento příspěvek se zaměřuje na čtyři nově adaptované metody měření kognitivního stylu, u kterých zjišťuje souběžnou validitu s již validovanou zahraniční metodou E-CSA W/A, která je založena na nejpoužívanější metodě Cognitive Style Analysis (CSA) a tradičním testu skrytých figur (EFT). Zbylé metody byly vytvořeny na základě dalších metod často používaných v mezikulturních výzkumech kognitivního stylu – Navonových hierarchických figur a Framed-Line testu (FLT). Jedná se o předběžnou analýzu na menším vzorku českých participantů. Součástí příspěvku je korelační analýza použitých testů, která poukazuje na různé aspekty validity teorie analytického a holistického kognitivního stylu.
Description in English:
The theory of holistic and analytic cognitive style is currently one of the most prominent theories with the ambition to describe and explain cross-cultural differences in perception and cognition. This paper is focused on four newly adapted methods of cognitive style measurement trying to establish convergent validity of these methods with already validated method E-CSA-W/A that is based on a commonly used methods Cognitive style analysis (CSA) and Embedded Figures test (EFT). The methods we are trying to validate are based on Navon hierarchical figures and Framed-line-test (FLT) that are also commonly used in cross-cultural cognitive style research. This analysis is preliminary, and it was conducted on a smaller sample of Czech participants. The data are analyzed using a correlational analysis of the used tests trying to reveal the validity for the theory of holistic and analytic cognitive style.
Description in Czech:
Key words:
czech: holistický, analytický, kognitivní styl
english: holistic, analytic, cognitive style
Field of result:
Psychology and cognitive sciences
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Non-project research
 
Entry made by:
Last change:
06/23/2020 19:08 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1234
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name: PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
English name:
Editor:
Department: Department of Social Studies
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-244-5731-4
Publisher:
Univerzita Palackého v Olomouci
Place of publishing:
Olomouc
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Used in projects:
Non-project research
Note:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -